sv

Installation

Presonas utrustning monteras hos kund av vår välutbildade och professionella serviceorganisation som också ansvarar för drifttagning och utbildning av kundens driftspersonal.

Presonas serviceteam runt om i världen säkerställer professionell installation av Presonas utrustning.

Vi erbjuder
  • Skickliga, erfarna tekniker
  • Tester för att säkerställa utlovad prestanda
  • Utbildning av kundens personal i daglig drift och skötsel
  • Omfattande manualer för säker och effektiv drift
Andra tjänster

Presona originaldelar

Alltid Presona originaldelar för att garantera rätt kvalitet.

Serviceavtal

Presona serviceavtal för maximal driftssäkerhet!

Om du tycker service och underhåll är dyrt, prova ett haveri!