sv

Vision

Att vara en världsledande leverantör av komprimeringsutrustning för återvinningsmaterial för att kunna hjälpa våra kunder att reducera, återanvända, återvinna och tillvarata med fokus på effektivitet och för bästa möjliga reveny för den professionella användaren.

Mission

Att leverera den smartaste komprimeringsteknologin.

Affärskoncept

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför helautomatiska balpressar med kringutrustning för sortering, komprimering och återvinning av många olika avfallstyper,

Vi levererar kompletta spillhanteringssystem för omhändertagande av utskott och produktionsspill inom den grafiska branschen samt pappers- och förpackningsindustrin,

Vi erbjuder heltäckande service för våra produkter i form av servicetjänster och reservdelar,

för att ge våra kunder möjlighet att hantera avfall och spill på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Kärnvärden

Passion                                      

– engagemang
– respekt
– innovation

Professionalism

– etik
– trovärdighet
– kvalitet

Personer

– säkerhet
– hållbarhet
– uppriktighet

Partnerskap

– stabilitet
– tillit
– laganda